برنامه روز به روز سفر به کاپادوکیا ، ترکیه - بالن سواری 

روز اول :
- ترنسفر به كاپادوكيا
- استراحت
- گشت اطراف
- بازديد و اشنايي با بوتيك هتل


روز دوم :
- بالن سواري
- بازديد از مناطق ديدني منطقه اورگوپ

روز سوم :
- بازديد از كليسا هاو غارها
- بازديد از شهر زيرزميني
- بازديد از منطقه ديدني گورمه

روز چهارم :
- مشاهده بالن سواري از ارتفاعات
- عكاسي
- ترنسفر به انكارا
- تور خريد
- برنامه شب در آنكارا

روز پنجم:
- ترنسفر به فرودگاه
- بازگشت به ايران


* صبحانه و استفاده از استخر در تمامی روزها و ساعات مشخص روز امكان پذير است

* ناهار و شام به صورت گروهی و جداگانه امكانپذير بوده و هزينه آن با خود شخص است ( هزينه هر وعده بسته به نوع غذا بين ١٠ تا ٥٠ لير ميباشد )

خدمات

ترنسفر فرودگاهی

یکی از خدمات رایگان تور ، ترنسفر فرودگاهی می باشد که مسافران از فرودگاه آنکارا به شهر

 کاپادوکیا و بالعکس انتقال داده می شوند.

خدمات

راهنمای فارسی زبان

یکی دیگر از خدمات رایگان تور داشتن راهنمای فارسی زبان برای دانستن

 اطلاعات مورد نیاز سفر می باشد. 

خدمات

عکاسی حرفه ایی 

یکی دیگر از خدمات تور عکاسی در مناظر زیبا و تاریخی منطقه می باشد، 

خاطرات خود را به خوبی ثبت نمایید